Шунтированиям на открытом сердце приходит конец...

Нанотехнологии, кажется, начинают реально помогать человечеству. По крайней мере, это попытались доказать ученые из Медицинской школы Гарварда и Массачусетского технического института: они создали мельчайшие частицы,способные прочищать артерии и улучшать самочувствие. Разработка, как отмечают исследователи, пока на стадии тестирования. Однако если она попадет вмассовое производство, то сможет помочь миллионам людей по всему миру,страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученые назвали свое

30-09-2016, 13:54

Səhiyyənin inkişafı naminə

Bütün mənalı ömrünü Azərbaycan xalqının firavanlığına, xoş gələcəyinə sərf edən ulu öndər Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyəti böyük bir siyasi məktəbdir və bu məktəbin kamil yetirməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevdir. Bu gün möhtərəm dövlət başçımızın rəhbərliyi altında ölkəmizdə bütün sahələrdə həyata keçirilən misli görünməmiş quruculuq işləri, siyasi, iqtisadi, hüquqi, mədəni tərəqqi istiqamətində genişmiqyaslı islahatlar prosesi göz qabağındadır. Görülən

6-09-2016, 12:01

Professor Əhməd Məmiş: “Az invaziv əməliyyatlar fəsadsız və ağrısız keçir”

Damar xәstәliklәrinin diaqnostikasında rәngli doppler ultrasonoqrafiya, kompüter tomoqrafik angioqrafiya, maqnit rezonans angioqrafiya kimi üsullardan istifadә gündən-günә getdikcә artır. Radioloqlar ürək-damar sistemi xəstəliklərinin diaqnostika və müalicəsi üçün arterial və venoz damarların kateterizasiyasını həyata keçirirlər. Hazırda bir sıra digәr müayinә metodlarının istifadә olunmasına baxmayaraq, rəqəmsal subtraksion angioqrafiya (DSA) beyin damarlarının, yuxu arteriyasının, abdominal

31-07-2016, 14:57

Sağlamlığa nəzarət edən “ağıllı” cərrahi tikiş materialları yaradılıb

ABŞ alimləri yaranı sağaltmağa kömək edən və xəstənin vəziyyəti barədə informasiyanı kompüterə translyasiya etməyə imkan verən cərrahi tikiş materialları və bintlər hazırlayıblar. Rusiyanın argumenti.ru və ufatime.ru, Ukraynanın finance.ua saytlarının verdiyi məlumata görə, bintin və cərrahi sapların lifləri ilə bərabər toxunmuş nanosensor və elektrodlar xəstənin vəziyyətinə nəzarət etməyə, kimyəvi və fiziki göstəriciləri müşahidə altında saxlamağa şərait yaradır. Nanoölçülü sensorların və

31-07-2016, 14:54

Ширванская фармакопея в Ватиканском архиве

Архивы Ватикана относятся к числу богатейших коллекций в мире. Они содержат огромное количество документов и старинных манускриптов из разных стран мира. Среди них есть и материалы, связанные с Азербайджаном. Прежде всего, это рукописные книги средневековых азербайджанских ученых, мыслителей и поэтов, таких, как Низами (1141-1209), Физули (1483-1556), Насими (1369-1417), Бахманяр аль-Азербайджани (умер в 1067), и других, написанные на азербайджанском (тюркском), османском, арабском и персидском

31-05-2016, 13:38

Cегодня мир пользуется 35 открытиями мусульманских ученых средневековья

Мусульманские ученые внесли огромный вклад в развитие мировой науки. Например, книга Ибн Сины «Аль-Канун» считалась основой медицины не только в исламском мире, но и в Европе. Лучшим доказательством этого является то, что эта книга в течение 600 лет служила учебным пособием в европейских университетах. Рази (864–925) впервые выделил и описал такие заболевания, как ветряная оспа и лихорадка. Ахшамсаддин (1389–1459)выявил существование микробов. Камбур Васим (ум. 1761) обнаружил микроб

31-05-2016, 12:46

“Çarəsiz” dərdlərin dərmanı

O, Azərbaycanda Böyük Britaniyanın kraliçası II Yelizavetadan yazılı minnətdarlıq məktubu alan yeganə adamdır. Roma papası VI Pavel onu elmi uğuruna görə şəxsən təbrik edib və öz portretini bağışlayıb. O, bir vaxtlar Çili prezidenti Salvador Alyendenin baş müşaviri olub. Öz ölkəsində isə məhdud dairədə – yalnız bioloqların arasında tanınır... “Sizin gözəllər mənim qəsrimin bəzəkləridir. Onların temperamenti bizə coşqunluq və qüvvə bəxş edir”. Bu sətirlər Böyük Britaniya kraliçası II

1-05-2016, 12:09

Akademik Vəli Axundov – 100

Azərbaycanın görkəmli alimi və dövlət xadimi, xalqımızın yetirdiyi parlaq şəxsiyyətlərdən biri olan akademik Vəli Yusif oğlu Axundovun anadan olmasının 100 ili tamam olur. Vəli Axundov kimi gözəl insan, nəhəng şəxsiyyət haqqında yazmaq, onun həyatını bütün dolğunluğu ilə işıqlandırmaq çox çətindir. Onun ziyalılığına, mədəniyyətinə, öz xalqına məhəbbətinə vurğun olmamaq mümkün deyil. V.Axundovu tanıyanların dediyinə görə, onunla hər görüş insana mənəvi zövq verirdi, yüksək erudisiyası, dərin

1-05-2016, 11:59

Генетик Брюс Липтон: Сила мысли меняет генетический код человека

Американский генетик Брюс Липтон утверждает, что с помощью истинной веры, исключительно силой мысли человек и в самом деле способен избавиться от любой болезни. И никакой мистики в этом нет: исследования Липтона показали, что направленное психическое воздействие способно менять… генетический код организма. На протяжении многих лет Брюс Липтон специализировался в области генной инженерии, успешно защитил докторскую диссертацию, стал автором ряда исследований, принесших ему известность в

29-02-2016, 20:12

Первопричина рака: Почему ее скрывают?!

Лауреат Нобелевской премии Доктор Отто Варбург считает, что первопричиной рака является измененная кислотность в организме. Доктор Варбург был одним из ведущих биологов 20-го века. Он посвятил всю свою жизнь изучению причин возникновения рака. И обнаружил, что первопричиной рака является измененная кислотность в организме. Это значит, что уровень «кислой» среды, в частности уровень pH организма ниже нормы 7.365. По результатам проведенных исследований Варбург сделал вывод, что при более низком

30-01-2016, 15:07


Avqust 2023

~ Sonuncu nömrə ~

Bütün nömrələr

Elanlar
ELANLAR

Daha çox

Film və videolar

Daha çox

Sosial reklamlar

Daha çox

Facebook
Səhiyyə Nazirliyinin nəşrləri

İlham Əliyev

Mehriban Əliyeva

Mehriban Əliyeva


Nigar Məcidova